NEVI:s innehav Transiro Int övertecknades i noteringsemission

Stockholm 2016-11-02

New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (ägande 16 %) har avslutat sin spridningsemission. Emissionen tecknades till 190 % och bolaget tillförs 5 005 000 SEK spritt på drygt 600 aktieägare. Styrelsen för Transiro har för avsikt att notera Bolaget under november på NGM MTF.

För mer information om Transiro

KLICKA: TANSIRO

Ring: +46 70 70 778 47 22

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar