NEVI stärker organisationen för att öka investeringstempot

Report this content

Stockholm 2017-08-30

NEVI har idag slutfört rekryteringen av en bolagsjurist. Bolaget har även nyligen gjort klart med en ny VD och att organisationen stärks genom dessa rekryteringar innebär att NEVI nu har större möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten samt göra fler investeringar i samma eller högre takt än tidigare.

New Equity Venture har sedan 2014 då man började inrikta verksamheten mot investeringar byggt upp en allt större koncern för varje år som passerat. Bolaget har gått från en aktiekurs på runt 3-4 kronor 2014 till dagens kurs på 49 kronor och som högst handlades runt 90 sek. Vi har gått från att ha 3 innehav till dagens 21 och har lyckats vända tidigare års förluster till vinster. NEVI har därför beslutat att stärka och utöka organisationen för att säkerställa att Bolaget kan bibehålla ett högt investeringstempo.

Jag tillträdde som VD igår (20170829) och har börjat arbetet med att sätta mig in i min nya arbetsroll. Bolagets tidigare VD Thomas Jansson arbetar som tidigare kommunicerat fortfarande aktivt i Bolaget och är även mig behjälplig under en överlämningsperiod av tjänsten. Vår senaste rekrytering av en bolagsjurist gör att jag är tillfredsställd med organisationens sammansättning och jag ser väldigt ljust på framtiden för NEVI och dess aktieägare.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar