NEVI stärker teamet kring Future Gaming Group

Report this content

Future Gaming Group, New Equity Ventures investering inom gaming- och gamblingindustrin har stärkt sitt team. Bjön Mannerqvist kommer utöver att vara delägare, också vara rådgivare i Bolagets utvecklingsprocess i strävan i att förvärva och växa Bolaget större.

Björn Mannerqvist:
Björn har en bakgrund inom gambling och affiliate-branschen och har varit med och byggt upp ett av väldens största affiliate-bolag. Idag arbetar Björn som rågivare inom digital marknadsföring och utveckling. Vidare sitter Björn i Styrelsen för Tourn Int AB.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar