NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i GoldX Int AB i pågående nyemission

Stockholm 2016-06-14

New Equity Venture koncernen äger 54,86 % av kapital och röster i GoldX. NEVI koncernen kommer i pågående nyemission teckna sig för hela sin del, vilket motsvarar 416 144 513 aktier( 3 228 902,60 SEK), motsvarande 54,86 % av hela erbjudandet.

Vidare har NEVI koncernen garanterat resterande del av emissionen vilket motsvarar 2 656 811,40 SEK (13 284 057 aktier).

GoldX är ett av NEVI:s kärninnehav och NEVI ser långsiktigt på innehavet. Avslutningsvis ser NEVI positivt på den nya VD:n och styrelsens fokusering mot ökad lönsamhet och att göra Bolaget skuldfritt över tid.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar