Ökar i Mobilåtervinning och avyttrar Eyeonid

New Equity Venture Int har avyttrat hela innehavet i Eyeonid Group och i stället ökat innehavet i Mobilåtervinning i Sverige AB. NEVI känner att Mobilåtervinning ligger längre fram i utvecklingen och bättre passar in i Bolagets portfölj.

NEVI förvärvade 28 000 aktier i Mobilåtervinning för 30 sek per aktie och samtidigt avyttrades hela innehavet om 500 000 stycken aktier i Eyeonid till 1,68 sek per aktie.

NEVI-koncernen äger efter transaktionen drygt 38 % (av röster & kapital) av Mobilåtervinning.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar