Robin Vestersten tillträder som ny VD för NEVI

Report this content

Stockholm 2017-08-29

Som ett led i NEVI:s fortsatta utvecklingen har styrelsen beslutat att tillsätta Robin Vestersten som ny verkställande direktör. Robin tillträder tjänsten omgående och är ett naturligt val då Robin varit aktiv i olika positioner inom NEVI-koncernen under längre period. Tillsättningen innebär att vi stärker och utökar Bolagets organisation vilket kommer ge NEVI större resurser att göra fler investeringar i framtiden.

Thomas Jansson, Bolagets avgående VD kommer övergå till styrelsens ordförande. Thomas kommer fortsätta vara verksam inom Bolaget som aktiv ordförande där han kommer arbeta vidare inom organisationsutvecklingen. Thomas kommer även vara behjälplig för vår nya VD under en överlämningsperiod.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

   Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar