SKV utlåtande om utdelning av iApotek

Stockholm 2017-05-02

På den extra bolagsstämman den 9 mars 2017 beslutades att Bolaget skulle dela ut aktier i dotterbolaget iApotek int AB. Skatteverket har nu kommit med ett utlåtande om vad värdet på de utdelade aktierna ska tas upp till i deklarationen. SKV har beslutat att utdelningen ej ska beskattas som lex Asea.     

iApotek Int AB (559048-9638):

Skatteverket har meddelat att värdet av denna utdelning uppgår till 2,80 SEK per utdelad aktie.

Skatteverkets fullständiga utlåtande finns tillgängligt på Bolagets kontor.

 //

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar