Marknadsmeddelande 213/16 - Information om företrädesemission i Nanologica AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (NICA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 15 september 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 september 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier för 18,00 sek. (3:8 á 18,00 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 21 september 2016 till och med den 3 oktober 2016.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 21 september 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 21 september till och med den 5 oktober 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: NICA TR
ISIN-kod: SE0009143373
Orderboks-ID: 126741
Första handelsdag: Den 21 september 2016
Sista handelsdag: Den 3 oktober 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: NICA BTA    
ISIN-kod:                       SE0009143381
Orderboks-ID: 126742           
Handelsperiod: 21 september 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 12 september, 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se