Dela

Citat

Vi förbereder oss för fullt för att det här ska ske på ett smidigt och säkert sätt för våra patienter och våra medarbetare.
Monica Radeberg, chefläkare Närhälsan
Fysisk aktivitet är avgörande för att komma tillbaka till hälsan och livet. Våra medarbetare är experter på att motivera och ge råd till att komma vidare. Digitala vårdmöten gör det enklare för fler att snabbt få tillgång till rehab
Irene Holmberg, enhetschef och projektledare för digitala vårdmöten, Närhälsan rehab.
Verksamheterna har anpassat sig efter rådande situation. Hittills klarar vi vårt uppdrag, mycket tack vare ett förändrat arbetssätt där vi har ökat vår digitala tillgänglighet och utför fler hembesök.
Monika Beiring (M), ordförande i styrelsen för Närhälsan
För oss finns det inga svåra patienter däremot svåra patientfall. Tillsammans engagerar vi oss från början som ett team i patientens fall och låter patienten bli engagerad i sin egen behandling. Vi har personen i centrum oavsett bakgrund.
Sheyda Sofizadeh, diabetessköterska på Närhälsan Dalaberg vårdcentral
Vi är stolta och glada och ser att de förbättringar vi gjort under året betyder mycket för våra patienter.
Marie Johansson, vårdcentralchef på Närhälsan Styrsö
Vi bemöter alla som kommer till oss som individer och ser till att kommunikationen blir respektfull och begriplig. Vår höga tillgänglighet och medarbetarnas trevliga bemötande skapar trygghet hos våra patienter.
Ahmad Bajazidi, vårdcentralchef på Närhälsan Lövgärdet
Vi är stolta och glada över att få skapa ett event som samlar, inspirerar och engagerar kring de viktiga framtidsfrågorna i primärvården. Primärvården spelar en huvudroll i den stora omdaningen av svensk hälso- och sjukvård som börjar ta form just nu. Det är en spännande tid vi lever i, framtiden är nu, som ju är konferensens tema.
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör på Närhälsan, Västra Götalandsregionens primärvård som är årets värd för konferensen
Jag blir alltid glad av att komma till barnavårdscentralen och behåller den glädjen när jag går därifrån. Man får snabb hjälp och bemötandet mot barnen är underbart.
Förälder på barnavårdscentralen
Så himla tillmötesgående personal!
Patient på rehabmottagning
Eftersom både sjuksköterskorna och läkarna var inlyssnande och förstående, så kände jag ett förtroende, vilket skapar trygghet och känslan av bra vård.
Patient på vårdcentral
Närakuterna ersätter inte nuvarande sjukhusakuter utan ska ses som ett komplement till dessa. Målet är att väntetiderna till akuta vårdbesök både till primärvården och sjukhuset ska bli kortare och att fler besök kan göras inom primärvården i första hand - på vårdcentralen dagtid eller på närakuten kvällar och helger - istället för på sjukhusens akutmottagningar
Monika Beiring, ordförande i styrelsen för Närhälsans
Resultaten kan vara av nytta när läkare planerar patientens uppföljning av sjukdomen, vid prioritering av resurser i hälso- och sjukvården samt för vidare forskning kring orsaksmekanismer till att sjukdomen uppstår. Bland annat därför är det så givande att kunna kombinera läkararbetet på vårdcentralen med forskning
Johan Granlund, läkare och forskare på Närhälsan Lysekil vårdcentral
Vi svarar på föräldrarnas frågor om barnets hälsa och utveckling, och berättar vilket stöd de kan få i föräldraskapet. Syftet med de utökade hembesöken är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga. Vi vill också kunna öka familjens delaktighet i samhället och tidigt erbjuda extra stöd till de familjer som behöver det
Anja Boccara, barnhälsovårdssjuksköterska vid Närhälsan Opaltorget BVC.
Det var smidigt att boka via nätet istället för att ringa.
Deltagare i Närhälsans enkät 2018
Ibland har jag svårt att förstå vad doktorn menar.
Deltagare i Närhälsans enkät 2018
Ni lyckades trolla bort min nervositet vid första mötet.
Deltagare i Närhälsans enkät 2018
Vi vill öka möjligheterna för föräldrar att ge barnen en hälsosam start på livet, eftersom vi vet att bra matvanor och hälsa grundläggs tidigt
Julia Backlund, dietist Centrala Barnhälsovården Södra Älvsborg
Vi måste se till att vi arbetar på ett sådant sätt att de som verkligen behöver den bästa hjälpen verkligen nås av den. Gemensamt för många evidensbaserade modeller är svårigheten att nå ut och användas där de bäst behövs
Sara W Östnäs
Det har varit ett bra sätt att ta vara på medarbetarnas stora kompetens och erfarenhet och skapat förbättringar i verksamheten som gagnar både patienter och medarbetare
Lotta Söderberg, en av områdescheferna för Närhälsan barnmorskemottagningar
Det här innebär en mycket stor satsning på forskning i primärvård och många vårdcentraler kommer att vara engagerade
Maria Larsson, primärvårdschef för forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen
Vi tror att detta passar ungdomar väldigt bra eftersom det är ett enkelt och smidigt sätt att möta ungdomsmottagningen. Videomötet sker dessutom i en miljö där de ofta befinner sig, nämligen den digitala. Det ska bli väldigt spännande att se hur ungdomarna tar emot detta
Charlotte Lundholm, projektledare för Digitala vårdmöten i Närhälsan
För många patienter kan det vara en fördel att slippa förflytta sig, att kunna göra ett uppföljningsbesök hemifrån, från jobbet eller kanske med hjälp av sjuksköterska från ett äldreboende. Ett stort plus med videobesök är att det skapar större flexibilitet både för patienten och för behandlaren
Emma Spak, ST-läkare på Närhälsan Eriksberg vårdcentral
Vi riggar nu för att göra de justeringar i organisationen som behövs för att fortsätta leverera samma kundnöjdhet även efter ett troligt införande av vårdval och har dialog med ägarutskottet
Monika Bondesson primärvårdschef för barnmorskemottagningar inom Närhälsan
Närhälsan är en stor och mångfacetterad organisation med både Vårdval och beställd vård. Jag känner stor ödmjukhet inför det. Det ska bli spännande att under hösten sätta mig in i alla Närhälsans olika verksamheter. Jag tror jag kan bidra till att göra vårt arbete i Närhälsan mer hållbart för både våra medarbetare och för de människor som söker vår hjälp
Christer Rosenberg, tillträdande chef för Närhälsans utvecklingsavdelning
Att bedriva jourcentralen i Åby är inget nytt eftersom vi tidigare har gjort det i många år och många Mölndalsbor är vana vid att den ligger där
Gudny Sveinsdottir, primärvårdschef
- Vi är stolta över att vi på ett bra sätt och på kort tid har lyckats ställa om från anslagsfinansierad till intäktsfinansierad verksamhet som vi har i och med Vårdval Rehab
Marie.-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör
– Patienten får kunskap om vad stress är och hur man påverkas, blir medveten om sitt eget beteendemönster och får konkreta verktyg för att förändra sin situation och hantera stressen
Ulla Vegborn, arbetsterapeut och initiativtagare till programmet.
- Anledningen till att vi föreslår att dessa enheter ska stänga ned är att de inte har en ekonomi som möjliggör att vi kan fortsätter att driva verksamheten. Inom Närhälsan har vi flera verksamheter som har en ekonomi i balans men vi har också enheter med underskott. De med god ekonomi kan dock inte använda sina pengar för att utveckla sin verksamhet då de ska finansiera andra enheters underskott
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör
– Äldre personer som lever med hiv finns ännu inte i någon större utsträckning inom äldreomsorgen, de är förhållandevis friska, säger Stefan Laack enhetschef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, men det är tydligt att äldreomsorgen måste förberedas på att det i framtiden kommer att vara personer som lever med hiv i likhet med andra kroniska sjukdomar. Äldrevården behöver ta höjd för olika sätt att leva och se till att människor kan vara öppna även när de blir äldre. Det som också har blivit tydligt i och med projektet är att äldrevården måste bli bättre på att prata om sexualitet i allmänhet. Äldre personer har sex och äldre personer kan ha hiv, avslutar Stefan.
Stefan Laack
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera