Beslut att lägga ned fem vårdcentraler

Idag beslutade primärvårdsstyrelsen att stänga vårdcentralerna Åmål, Brastad, Viskafors, Åby och Skara. Regionfullmäktige tar det formella beslutet i februari.

Sedan införandet av vårdvalet för sex år sedan har det skett en stor ökning av antalet vårdcentraler i Västra Götaland då det idag finns cirka 90 privata vårdcentraler, utöver Närhälsans 110 enheter. Närhälsans strategi och vilja har sedan vårdvalet varit att behålla alla vårdcentraler.

-  Anledningen till att vi föreslår att dessa enheter ska stänga ned är att de inte har en ekonomi som möjliggör att vi kan fortsätter att driva verksamheten. Inom Närhälsan har vi flera verksamheter som har en ekonomi i balans men vi har också enheter med underskott.  De med god ekonomi kan dock inte använda sina pengar för att utveckla sin verksamhet då de ska finansiera andra enheters underskott, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör.  

Den största anledningen till verksamheterna inte får ihop sin ekonomi är den brist som finns på specialister i allmänmedicin. En brist som finns över hela Sverige och hårdast drabbat är landsbygden. Bristen gör att Närhälsan får dyra hyrläkarkostnader. Viskafors skiljer sig från de övriga vårdcentralerna då problemet där ligger i att vårdcentralen har för få listade för att få ekonomi i verksamheten.

Vad händer nu?
Det som händer nu är att regionfullmäktige slutligen beslutar i frågan och det sker troligtvis i februari och sedan är det hälso-och sjukvårdsnämnderna som beslutar om när vårdcentralerna kan stänga. 

-  Fram till beslut kommer verksamheterna att fortsätta som vanligt, säger Marie-Louise.

Framtiden
Till nästa år kommer Närhälsan troligtvis att få uppdraget att omstrukturera verksamheten så att de vårdcentraler som bedöms ha långsiktiga negativa resultat är avvecklade eller i ekonomisk balans före utgången av 2016.

-  För oss blir det fullt fokus på att klara detta. En nyckel är att klara kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin. Detta är något som vi arbetar aktivt med på flera olika plan men vi ser en utmaning på framförallt landsbygden, fortsätter Marie-Louise.

Utgångspunkten i diskussionerna är att Närhälsan behöver en ekonomi som möjliggör att man kan utveckla sin verksamhet och anpassa sig till den nya situation då fler vårdcentraler idag finns inom Västra Götaland.

-  Det är dock viktigt att poängtera att Närhälsan går ihop sig på den övergripande nivån, avslutar Marie-Louise.

Kontaktpersoner 

Ann-Sofi Alm, ordförande primärvårdsstyrelsen
Tel: 0761-78 57 18

Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör:
Tel: 070-397 53 12

Ulrika Jisland. Ulrika Jisland, kommunikatör/presskontakt Västra Götalandsregionen
Tel: 070-397 53 12

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5 100 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2018)· På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök· På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök

Prenumerera

Citat

- Anledningen till att vi föreslår att dessa enheter ska stänga ned är att de inte har en ekonomi som möjliggör att vi kan fortsätter att driva verksamheten. Inom Närhälsan har vi flera verksamheter som har en ekonomi i balans men vi har också enheter med underskott. De med god ekonomi kan dock inte använda sina pengar för att utveckla sin verksamhet då de ska finansiera andra enheters underskott
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör