Diabetespris till Dalaberg vårdcentral

Närhälsan Dalabergs vårdcentral prisades på torsdagskvällen för sitt arbete med diabetesvård. Priset mottogs på slottet i Uppsala och delades ut av Svensk förening för diabetologi.

– Jag är himla glad och stolt att vi på Dalaberg ligger så bra till i Sverige, säger vårdcentralchef Katharina Garcias Blüme.

Engagemang bakom framgången 

På Dalabergs vårdcentral har varje diabetespatient en fast läkarkontakt och individanpassad behandling. Diabetessköterskan Sheyda Sofizadeh är den samordnande gestalten i arbetet med diabetes på vårdcentralen. Hon förklarar att engagemanget är viktigt för att nå framgång. 
– För oss finns det inga svåra patienter däremot svåra patientfall. Tillsammans engagerar vi oss från början som ett team i patientens fall och låter patienten bli engagerad i sin egen behandling. Vi har personen i centrum oavsett bakgrund, säger Sheyda Sofizadeh.

Når invandrargrupper

Av de cirka 380 patienterna med diabetes på vårdcentralen har 65–70 procent invandrarbakgrund. Flera av dessa har historiskt sett varit svåra att nå. Men på Dalabergs vårdcentral har Sheyda Sofizadeh lyckats få igång diabetesgrupper där patienterna delges kunskaper och har möjlighet att ställa frågor på sitt hemspråk.
– Det går att nå dem med invandrarbakgrund om man vill, vilket priset är ett kvitto på, säger Sheyda Sofizadeh.

Fakta kvalitetspris

Utmärkelsen Årets Kvalitetspris tilldelas årligen ett diabetesteam som genom enskilt och gemensamt arbete uppnått en tydlig förbättring eller bibehållit en i nationellt perspektiv hög kvalitetsnivå inom diabetesvården. Priset omfattar diplom, en prissumma om 40.000 kronor att användas till yrkesmässig förkovran samt deltagande vid mötesmiddagen under vilken priset delas ut.

Kontakt

- Katharina Garcias Blüme, vårdcentralchef Närhälsan Dalaberg vårdcentral, 070 – 081 69 96

katarina.garcia_blume@vgregion.se


- Sheyda Sofizadeh, diabetessköterska Närhälsan Dalaberg vårdcentral, 070 – 270 99 12

sheyda.sofizadeh@vgregion.se

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5.200 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2019)· På vårdcentralerna genomfördes 2,6 miljoner besök· På rehabmottagningarna genomfördes 860.000 besök. På mottagningarna för ungas psykiska hälsa genomfördes 3.100 besök. Via appen Närhälsan online genomfördes 22.000 videobesök (utöver läkare kan du nu även träffa sjuksköterska och psykolog). Vi är nu över 5.200 medarbetare inom Närhälsan varav 1.000 är läkare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

För oss finns det inga svåra patienter däremot svåra patientfall. Tillsammans engagerar vi oss från början som ett team i patientens fall och låter patienten bli engagerad i sin egen behandling. Vi har personen i centrum oavsett bakgrund.
Sheyda Sofizadeh, diabetessköterska på Närhälsan Dalaberg vårdcentral