Matinspiration för familjen – nu på webben

Matkassen för hela familjen är en webbsida och ett koncept framtaget av dietister inom mödra- och barnhälsovård. Syftet är att underlätta hälsosamma matvanor för barnfamiljer och riktar sig till barn i BVC-åldern och deras familjer. 

Webbsidan innehåller färdiga veckomenyer och inköpslistor som passar hela familjen oavsett ålder. Det finns även recept på mellanmål, utflyktsmat, kalasmat samt barnmat för de minsta.

Recepten är:

  • lätt- och snabblagade

  • bra för hälsa, miljö och plånbok

  • näringsrika och variationsrika

Initiativtagarna till webbsidan är Julia Backlund, dietist Centrala Barnhälsovården Södra Älvsborg och Tina Dahlberg, dietist Mödrahälsovården i Borås.

─ Vi vill öka möjligheterna för föräldrar att ge barnen en hälsosam start på livet, eftersom vi vet att bra matvanor och hälsa grundläggs tidigt, förklarar Julia Backlund.

Idén kom till efter att föräldrar på Familjecentralen Sjöbo i Borås efterfrågade recept och tips på lättlagad och bra mat.

Med webbsidan kan nu de hälsosamma recepten nå ut till fler, även de som inte vanligtvis kommer i kontakt med dietister.

─  En stor fördel med webbsidan är att den är anpassad för mobiler. Det gör att recepten och inköpslistorna lätt kan plockas fram när man är och handlar, säger Tina Dahlberg.

Webbsidan kommer kontinuerligt att utvecklas med fakta kring hälsosamma och hållbara matvanor. Det kommer även tillkomma en vegetarisk del.

Webbsidan hittas på:

https://www.narhalsan.se/matkasse

Fakta:

Recepten har tagits fram utifrån ett hälso- och hållbarhetsperspektiv baserat på nordiska näringsrekommendationer.Att äta enligt rekommendationerna ger goda förutsättningar att tillgodose behovet av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen i olika skeden av livet. Inom forskningen finns också en bred samsyn om att hälsosamma matvanor till stor del kan förebygga sjukdomar som svår övervikt, diabetes typ 2, sjukdomar i hjärta och kärl samt vissa av de vanligaste cancerformerna.

Kontakt:

Kristina Dahlberg, dietist Mödrahälsovården Borås

Telefon: 010-435 95 02 och 0320-77 92 94

E-post: tina.dahlberg@vgregion.se

Julia Backlund, dietist Centrala Barnhälsovården Södra Älvsborg

Telefon: 010-435 95 06

E-post: julia.backlund@vgregion.se

Taggar:

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5.200 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2019)· På vårdcentralerna genomfördes 2,6 miljoner besök· På rehabmottagningarna genomfördes 860.000 besök. På mottagningarna för ungas psykiska hälsa genomfördes 3.100 besök. Via appen Närhälsan online genomfördes 22.000 videobesök (utöver läkare kan du nu även träffa sjuksköterska och psykolog). Vi är nu över 5.200 medarbetare inom Närhälsan varav 1.000 är läkare.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Webbsidan är utvecklad av Julia Backlund, dietist Centrala Barnhälsovården och Tina Dahlberg, dietist Mödrahälsovården i Borås, och bygger på Familjecentralens matkasse, ett koncept med färdiga veckomenyer och inköpslistor.
Twittra det här
Matkassen har tagits fram utifrån ett hälso- och hållbarhetsperspektiv baserat på nordiska näringsrekommendationer.Att äta enligt rekommendationerna ger goda förutsättningar att tillgodose behovet av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen i olika skeden av livet. Inom forskningen finns också en bred samsyn om att hälsosamma matvanor till stor del kan förebygga sjukdomar som svår övervikt, diabetes typ 2, sjukdomar i hjärta och kärl samt vissa av de vanligaste cancerformerna.
Twittra det här

Citat

Vi vill öka möjligheterna för föräldrar att ge barnen en hälsosam start på livet, eftersom vi vet att bra matvanor och hälsa grundläggs tidigt
Julia Backlund, dietist Centrala Barnhälsovården Södra Älvsborg