Närhälsan får goda betyg i patientenkät

För sjunde året i rad har Närhälsan frågat patienter som besökt vårdcentraler, barnavårdscentraler och rehabmottagningar om hur de uppfattade sitt besök. 12 880 personer besvarade enkäten som gjordes i april i år.

- Hela 96 % av personerna som besvarat enkäten uppger att de är nöjda med besöket och det säger mycket om vilket fantastiskt arbete som våra medarbetare gör, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör för Närhälsan. Vi har också fångat upp kommentarer om förbättringar och då rör det sig om kortare väntetider, möjlighet att boka tid på webben och att få träffa samma läkare.

En av sakerna som besökarna är mer nöjda med i år jämfört med förra året är delaktigheten. 91,2 % som besökte vårdcentral uppger att de upplever sig delaktiga i sin vård.

En ny enkätfråga i år är bemötande. Betyget som ges på det är att 97,4 % av personerna i enkätundersökningen anger att de kände att de fick ett gott bemötande vid besöket.

- Jag är stolt över att finnas i en organisation som får så fina betyg från sina patienter, säger Monika Beiring, styrelseordförande för Närhälsan. Nu jobbar vi på vad gäller kontinuiteten och tillgängligheten. På tema tillgänglighet så ansåg 87,7 % av de tillfrågade som besökt vårdcentral att de upplevde det enkelt att komma i kontakt med oss, och det är högre än i förra årets mätning. Motsvarande siffra för rehabmottagningarna blev hela 96,7%. 

Enkäten har funnits på sju språk och besvarades via sms eller papper. Flest svar kommer från åldersgruppen 60-79 år.

Närhälsan är Västra Götalandsregionens egna primärvård som har 104 vårdcentraler och 62 rehabmottagningar.

Monika Beiring, styrelseordförande Närhälsan
0730-51 06 26 monika.beiring@vgregion.se

Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör
070-397 53 12 marie-louise.gefvert@vgregion.se

Katarina Olsson, utvecklingsstrateg
070-8161818 katarina.olsson@vgregion.se

Taggar:

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5.200 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2019)· På vårdcentralerna genomfördes 2,6 miljoner besök· På rehabmottagningarna genomfördes 860.000 besök. På mottagningarna för ungas psykiska hälsa genomfördes 3.100 besök. Via appen Närhälsan online genomfördes 22.000 videobesök (utöver läkare kan du nu även träffa sjuksköterska och psykolog). Vi är nu över 5.200 medarbetare inom Närhälsan varav 1.000 är läkare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag blir alltid glad av att komma till barnavårdscentralen och behåller den glädjen när jag går därifrån. Man får snabb hjälp och bemötandet mot barnen är underbart.
Förälder på barnavårdscentralen
Så himla tillmötesgående personal!
Patient på rehabmottagning
Eftersom både sjuksköterskorna och läkarna var inlyssnande och förstående, så kände jag ett förtroende, vilket skapar trygghet och känslan av bra vård.
Patient på vårdcentral