Närhälsans patienter fortsatt nöjda i årets patientenkät

Närhälsan gör sedan några år tillbaka en egen patientenkät. 2016 såg resultatet mycket bra ut och även i 2017 års enkät ligger kundnöjdheten högt - 96 procent för hela Närhälsan. 5 av 6, eller 84 procent, av de tillfrågade tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med mottagningarna.

12 000 patienter som besökte Närhälsans mottagningar under april-maj besvarade enkäten.

Även i år hade Närhälsans barnmorskemottagningar och enheterna för mödra- och barnhälsovårdspsykologer en kundnöjdhet på hela 99 procent. Motsvarande siffra för rehabmottagningarna är 98 procent. 
På samma sätt är 97 procent av de tillfrågade mycket nöjda med sin Barn- och ungdomsmedicinska mottagning samt med Gynekologmottagningarna. 92 procent är nöjda med sitt besök på vårdcentralen. Siffrorna avser svaren på frågan om hur nöjda patienterna sammantaget är med sitt besök på mottagningen.

- Mycket arbete är nedlagt ute i Närhälsans olika verksamheter när det gäller telefontillgänglighet, webbtidbokning, erbjudande om e-tjänster drop-in-tider med mera. Det är därför så glädjande att det nu också syns att patienterna har uppskattat dessa förbättringar. Det finns mer att arbeta med när det gäller tillgängligheten men resultatet visar ändå att Närhälsan är på god väg, säger Christer Rosenberg, utvecklingschef.

Många nämner i sina fritextsvar att de uppskattar webbtidbokning. Bemötandet av omtänksam och professionell personal är också återkommande feedback i många mottagningars fritextsvar. Den vanligaste negativa kommentaren är att det är svårt att komma fram på telefon. Önskan att träffa samma läkare/sköterska är också ett ganska frekvent fritextsvar.

Syftet med enkäten är att få en uppfattning om hur patienterna ser på verksamheten. Det ger också ett underlag till enhetens förbättringsarbete.


För ytterligare information, kontakta

Christer Rosenberg, utvecklingschef
Telefon 070-082 47 32

Katarina Olsson, utvecklingsstrateg
Telefon 070-816 18 18
 

 

Taggar:

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5 100 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2018)· På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök· På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök

Prenumerera

Dokument & länkar