Personer som lever med hiv ska få ett gott åldrande

I veckan lanserade Folkhälsomyndigheten kampanjen ”Hiv idag” med syfte att uppdatera och öka kunskapen om hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering. Västra Götalandsregionen och Närhälsan Kunskapscenter för sexuell hälsa påbörjade redan förra året arbetet med att se till att äldre personer som lever med hiv ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Projektet Långt liv med hiv

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) påbörjade i slutet av 2014 projektet ”Långt liv med hiv” eftersom livslängden för dem som lever med hiv är jämförbar med andras, samtidigt som kunskapen bland såväl allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal ses som relativt låg. I projektet ingår bland annat utbildningsinsatser till personal inom såväl äldreomsorg som geriatrik samt elever och studenter på vårdutbildningar.

 – Äldre personer som lever med hiv finns ännu inte i någon större utsträckning inom äldreomsorgen, de är förhållandevis friska, säger Stefan Laack enhetschef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, men det är tydligt att äldreomsorgen måste förberedas på att det i framtiden kommer att vara personer som lever med hiv i likhet med andra kroniska sjukdomar. Äldrevården behöver ta höjd för olika sätt att leva och se till att människor kan vara öppna även när de blir äldre. Det som också har blivit tydligt i och med projektet är att äldrevården måste bli bättre på att prata om sexualitet i allmänhet. Äldre personer har sex och äldre personer kan ha hiv, avslutar Stefan.

Stigma och diskriminering

Folkhälsomyndigheten publicerade i dagarna rapporten, Att leva med hiv, som har gjorts tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet. Totalt har nästan 1 100 personer som lever med hiv medverkat. Rapporten visar att många inte vågar berätta att de lever med hiv. Endast var fjärde person är helt öppen med sin hivinfektion.

En annan ny undersökning (Novus 2015) visar att det finns kunskapsluckor som kan ge upphov till negativa attityder och rädsla hos allmänheten. Bland annat tror nästan fyra av tio personer att hivläkemedel inte minskar smittsamheten. I själva verket är behandlingen av hiv i Sverige idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och risken för att överföra hiv till andra blir mycket låg.

Om hiv

  • Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige.
  • Drygt 95 procent har en välinställd behandling.
  • En välinställd behandling sänker virusnivåerna så kraftigt att de blir praktiskt taget noll
  • En person som lever med hiv och har en välinställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv

Stefan Laack
Enhetschef Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa 
Mobilnr: 070-561 75 40 

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5 100 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2018)· På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök· På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök

Prenumerera

Snabbfakta

Om hiv • Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige. • Drygt 95 procent har en väl inställd behandling. • En väl inställd behandling sänker virusnivåerna så kraftigt att de blir praktiskt taget noll • En person som lever med hiv och har en väl inställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv
Twittra det här

Citat

– Äldre personer som lever med hiv finns ännu inte i någon större utsträckning inom äldreomsorgen, de är förhållandevis friska, säger Stefan Laack enhetschef på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, men det är tydligt att äldreomsorgen måste förberedas på att det i framtiden kommer att vara personer som lever med hiv i likhet med andra kroniska sjukdomar. Äldrevården behöver ta höjd för olika sätt att leva och se till att människor kan vara öppna även när de blir äldre. Det som också har blivit tydligt i och med projektet är att äldrevården måste bli bättre på att prata om sexualitet i allmänhet. Äldre personer har sex och äldre personer kan ha hiv, avslutar Stefan.
Stefan Laack