Så här jobbar Närhälsan under covid-19

Fredagens styrelsemöte för Närhälsan präglades till stora delar av coronautbrottet jämte sedvanliga mötespunkter. Styrelsen noterar en stor omställning i Närhälsans arbetssätt för att möta de förändringar som uppstått till följd av covid-19. 

– Verksamheterna har anpassat sig efter rådande situation. Hittills klarar vi vårt uppdrag, mycket tack vare ett förändrat arbetssätt där vi har ökat vår digitala tillgänglighet och utför fler hembesök, säger Monika Beiring (M), ordförande i styrelsen för Närhälsan. 

Omställning 

För att minska risken för smittspridning och för att skydda riskgrupper har en del förändringar införts på vårdcentralerna. Patienter uppmanas att alltid ta kontakt med sin vårdcentral innan besök om de har förkylningssymptom. Det finns också ett behov av att kunna skilja patientflöden åt så att de med misstänkt luftvägsinfektion inte ska träffa andra patienter. Detta sker på olika sätt – ibland direkt i befintliga lokaler där en entrévärd ställer frågor till besökarna och i vissa fall har ett tält eller annan anordning rests utanför vårdcentralen.  

En annan del för att stävja smittspridning är att minska antalet personer i våra lokaler. Därför har det införts en begränsning till att endast en anhörig får följa med på besök till vårdcentral eller barnavårdscentral. 

Nya former av vårdbesök 

Invånare som tillhör riskgrupp eller har luftvägsinfektion tycks ha hörsammat uppmaningen att inte komma direkt till vårdcentralen. Det märks bland annat genom en markant ökning av digitala videobesök via appen Närhälsan Online sedan pandemin nådde Västra Götaland. Under april månad erbjöds cirka 5800 besök i appen. För att kunna ta emot dem som önskar kontakta Närhälsan denna väg har fler medarbetare utbildats i att använda appen.  

Digital rehab 

Från att tidigare ha kunnat träffa läkare, sjuksköterska och psykolog kan man som patient nu sköta de flesta rehabärenden via appen. Det är möjligt för invånarna att själva boka sitt första besök på sin mottagning genom 1177 e-tjänster, och där kan man välja om besöket ska ske på mottagningen eller online. Det går att träffa både arbetsterapeut och fysioterapeut och på de mottagningar som har neuroteam, även logoped. 

– Digitaliseringen av vår verksamhet har fått en rejäl knuff framåt. Nya arbetssätt är nödvändiga för att klara framtidens utmaningar och det är därför med högsta intresse jag följer hur väl digitala vårdmöten fungerar i ett pandemiläge, säger Thomas Wallén. 

Utöver fler digitala vårdmöten så genomförs även hembesök i större utsträckning. Exempelvis kan provtagning göras i hemmet och årskontrollen med läkaren genomförs sedan via digitala tjänster. 

– Det är svårt att sia om hur länge de förändringar vi har infört kommer att pågå. Vi följer utvecklingen dagligen och agerar därefter samtidigt som vi försöker planera framåt, säger Monika Beiring. 

Kontakt:
Monika Beiring, ordförande styrelsen för Närhälsan 
Telefon: 073 – 051 06 26, e-post: monika.beiring@vgregion.se 

Thomas Wallén, primärvårdsdirektör Närhälsan
Telefon: 072 200 57 36, e-post: thomas.wallen@vgregion.se


Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5.200 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2019) · På vårdcentralerna genomfördes 2,6 miljoner besök · På rehabmottagningarna genomfördes 860.000 besök . På mottagningarna för ungas psykiska hälsa genomfördes 3.100 besök . Via appen Närhälsan online genomfördes 22.000 videobesök (utöver läkare kan du nu även träffa sjuksköterska och psykolog) . Vi är nu över 5.200 medarbetare inom Närhälsan varav 1.000 är läkare.

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5.200 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2019)· På vårdcentralerna genomfördes 2,6 miljoner besök· På rehabmottagningarna genomfördes 860.000 besök. På mottagningarna för ungas psykiska hälsa genomfördes 3.100 besök. Via appen Närhälsan online genomfördes 22.000 videobesök (utöver läkare kan du nu även träffa sjuksköterska och psykolog). Vi är nu över 5.200 medarbetare inom Närhälsan varav 1.000 är läkare.

Prenumerera

Citat

Verksamheterna har anpassat sig efter rådande situation. Hittills klarar vi vårt uppdrag, mycket tack vare ett förändrat arbetssätt där vi har ökat vår digitala tillgänglighet och utför fler hembesök.
Monika Beiring (M), ordförande i styrelsen för Närhälsan