Samarbete kring prioriterad primärvårdsforskning gav 18 miljoner

Mer än var tionde person som söker i primärvården i Västra Götalandsregionen får en diagnos som är relaterad till psykisk ohälsa. Många hamnar i sjukskrivning. Det är nationellt angeläget att få belägg för vad som utgör de effektivaste insatserna för återgång i arbete. För forskare anknutna till Närhälsan och FoU primärvård möjliggör nu tilldelade anslag att forskningsinsatser för patientnytta kan startas.       

Tidigt i höstas samlades forskare från Närhälsan, Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i en diskussion om åtgärder som kan förbättra patienters möjligheter till återgång i arbete vid psykisk ohälsa. Fokus var hur man tillsammans kan bidra med insatser och kunskap.

Initiativet till samlingen kom från regionutvecklare Christina Möller. Psykiska problem tillsammans med smärttillstånd är den dominerade orsaken till sjukskrivning i Sverige. Det finns en nationell efterfrågan av kunskap om vilka insatser som är effektivaste vård för dessa patienter. Diskussionen resulterade i forskargruppens initiativ till samlade ansökningar till Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). Som resurs i ansökningsprocessen anlitades Gothia Forum, Västra Götalandsregion.

Det positiva resultatet har nu tagits emot.
– Våra projekt beviljades drygt 18 miljoner av totalt 30 miljoner kronor och det är oerhört glädjande, berättar Christina Möller.

Forskningen stärker rollen för Västra Götalandsregionens primärvård som kunskapskluster i frågorna. Att dessutom ett nationellt såväl som internationellt samarbete sker inom ramen för projekten är av stort värde. Forskarna samarbetar inom Göteborgs Universitet såväl som med Karolinska institutet och holländska University of Groeningen, Queen Mary University of London, Storbritannien och Nordirland samt med Nasjonalt folkehelseinstitutt i Norge.

Närmast kommer forskargruppen att samlas för att samordna genomförandet av projekten och diskutera förutsättningar för implementering och nyttiggörande av forskningsresultat i praktiskt behandlings- och rehabiliteringsarbete.

Stor satsning på forskning i primärvård
– Det här innebär en mycket stor satsning på forskning i primärvård och
många vårdcentraler kommer att vara engagerade, avslutar Maria Larsson som är primärvårdschef för forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen.

Aktuella projekt i Västra Götalandsregionen där Forte beviljat anslag:
 

 • Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen
  Cecilia Björkelund: Senior professor och specialist i allmänmedicin
  Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin och Närhälsan.
   

 • Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering
  av stressreaktioner och utmattningssyndrom.

  Andreas Fors: Fil.dr, Forskarassistent och sjuksköterska.
  Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
  Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och Närhälsan Brämaregården vårdcentral.
   

 • Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie.
  Elisabeth Björk Brämberg: Fil Dr, Forskarassistent och distriktssköterska. 
  Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Enheten för allmän medicin, 
  Göteborgs universitet och Närhälsan Eriksberg vårdcentral.
   

 • Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare,
  patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete.

  Gunnel Hensing, Professor och socionom.
  Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa,
  institutionen för medicin och Närhälsan.


Läs mer om tilldelningen från Forte: http://forte.se/nyhet/sex-projekt-far-medel-for-forskning-om-rehabilitering-vid-sjukskrivning/


För ytterligare information, kontakta

Maria Larsson, primärvårdschef för forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen
Mob: 076 790 54 00
maria.eh.larsson@vgregion.se

 

 

 

 

Taggar:

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5 100 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2018)· På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök· På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök

Prenumerera

Citat

Det här innebär en mycket stor satsning på forskning i primärvård och många vårdcentraler kommer att vara engagerade
Maria Larsson, primärvårdschef för forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen