Snabb och konkret hjälp för patienter med stress och utmattningssyndrom

Pris för Årets Nytänkande 2015 till Närhälsan Bollebygd rehabmottagning och vårdcentral 

Genom ett nära samarbete mellan Närhälsans rehabmottagning och vårdcentral i Bollebygd kan nu patienter med stress och utmattningssyndrom få snabbare hjälp. 
Ett program med fem besök hos arbetsterapeut ger patienten insikter och verktyg att använda sig av i vardagen. Första besöket får man redan inom en-två veckor 
och ett hundratal patienter har redan gått igenom programmet.

Vårdcentralen har ett högt tryck från patienter med psykisk ohälsa och stressymptom. Arbetsterapeuten på rehabmottagningen är ett komplement eller alternativ till vårdcentralens läkare och psykolog, och genom ett väl fungerande samarbete kommer rätt patient till rätt profession. Konceptet heter Vardagsbalans och patienten träffar arbetsterapeuten fem gånger, en timme varannan vecka. 

– Patienten får kunskap om vad stress är och hur man påverkas, blir medveten om sitt eget beteendemönster och får konkreta verktyg för att förändra sin situation och hantera stressen, säger arbetsterapeut Ulla Vegborn, som initierat programmet.

Kvinnor 40-50 årMajoriteten av patienterna är kvinnor 40-50 år, men det kommer även män, pensionärer och ungdomar. Två månader efter slutfört program gör Ulla en uppföljning med patienten.

– Jag märker på patienterna att de tar till sig det här och de säger att det fungerar. Många har kunnat gå tillbaka i arbete, eller har undvikit sjukskrivning. Ett besök på rehabmottagningen kostar 80 kronor och alla är välkomna att ta kontakt direkt,
det behövs ingen remiss. Arbetsterapeuterna på Närhälsan Solhem rehabmottagning i Borås arbetar på liknande sätt med stress och utmaningssyndrom.

Nyligen belönades Närhälsan Bollebygd rehabmottagning och Närhälsan Bollebygd vårdcentral med priset Årets Nytänkande, 25.000 kronor, för sitt nya sätt att arbeta. Motivering: "Ni tillför ny kompetens och bidrar till en utökad samverkan mellan rehabmottagning och vårdcentral som kommer en stor patientgrupp med stress och utmattningssyndrom till nytta."

För ytterligare information, kontakta:
Ulla Vegborn leg. arbetsterapeut
Telefon: 010-441 60 95

ulla.vegborn@vgregion.se 

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5 100 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2018)· På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök· På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Patienten får kunskap om vad stress är och hur man påverkas, blir medveten om sitt eget beteendemönster och får konkreta verktyg för att förändra sin situation och hantera stressen
Ulla Vegborn, arbetsterapeut och initiativtagare till programmet.