Stor uppslutning för att diskutera primärvårdens framtid

Över 1100 deltagare kom till Nationell Primärvårdskonferens för att dela erfarenheter och inspireras av varandra, men även för att diskutera utmaningarna och frågor som primärvården har inför framtiden. Frågor som en äldre befolkning och färre medarbetare i arbetsför ålder. Hur ska allt hinnas med och hur ska vården anpassas för att alla ska få rätt vård i rätt tid med hög kvalitet?

Framtiden är redan här

Den största applåden drog Göran Stiernstedt ned med sin presentation av utredningen digifysiskt vårdval som passande nog hade lämnats in till regeringen samma dag. I utredning presenterades flera förslag som togs väl emot av publiken. Till exempel att den digitala vården ska inrymmas i vårdcentralens uppdrag och vara ett komplement till det fysiska mötet, där de digitala aktörerna inte kan ha andra förutsättningar än resterande primärvård. Där möjligheterna för att kunna erbjuda fast vårdkontakt ska stärkas och där valmöjligheterna styrs på ett annat sätt än idag. 

God och nära vård

Första dagen fokuserade på att framtiden för den nära vården och Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare i reformen God och nära vård svarade på frågor från publiken kring farhågor och de utmaningar vården delvis står i, men framför allt inför. I ett panelsamtal diskuterades hur vi får en stark och likvärdig primärvård. Konsensus var att skapa utrymme för samverkan mellan vårdgivarna och att för mycket vård sker på akutsjukhusen, som primärvården eller kommunen skulle kunna göra. Även möjligheten att arbeta med mer mobila team, låta patienterna vara mer delaktiga i sin vård och att ge medarbetarna mer kontroll över sin vardag diskuterades. Invånarperspektivet lyftes och alla stod bakom att det är viktigt att skapa en trygghet och enkelhet för invånaren, och använda sig av fysisk vård när den behövs och digital vård när det går. 

Internationell spaning

En internationell spaning gjordes också då Douglas K Eby från Alaska berättade om hur man vände perspektivet och ändrade sjukvårdssystemet från grunden. Han har varit med att bygga upp ett innovativt och integrerat hälsosystem, som ägs av invånarna, och som markant förbättrat deras hälsa. I föreläsningen talade Douglas om hur starka och långsiktiga relationer mellan vårdtagare och vårdgivare har utgjort grunden för den framgång kring förbättrade hälsotal och en mer kostnadseffektiv sjukvård.

Frågor kring digitaliseringens för- och nackdelar lyftes och problematiseras av Ph.D Future strategist Zayna Khayat ifrån Kanada. I sin föreläsning diskuterade hon att idag driver patientbehoven fram verksamhetsmodeller och digitala verktyg. Men vilka steg och visioner behövs för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och vad kan vi göra redan nu för att komma framåt fortare? Delar av hennes svar var att digitaliseringen kommer vara nödvändig för att skala upp verksamheten för att kunna ge god vård till alla, på patientens villkor med de resurser som vården har att tillgå. Och en stor del är att vården måste gå ifrån att vara reaktiva till att vara proaktiva, att hjälpa människor i tidigt skede och helst innan de blivit sjuka alls.

Är digitaliseringen frälsningen?

Socialminister Lena Hallgren var på besök för att svara på frågor från publiken i Heta stolen. De hetaste frågorna var primärvårdens ansvarsområde, resurser till den nära vården och kompetensförsörjningen.

Ny teknik är en stor del av vår vardag, men är det svaret på alla utmaningar. Med uttrycket  Digitaliseringen och AI - vår tids tigerbalsam som grund vändes och vreds hur digitaliseringen kan användas i dagens sjukvård. Och enligt panelen ska digitalisering ses som en del i verksamhetsutvecklingen och inte något fristående. Man får inte glömma bort människan och hens önskan och behov, men att trygga möten kan ske både i fysisk och digital form. Det ska också vara behovet som styr utvecklingen och det görs bäst i dialog med invånarna. 

Som sammanfattning behöver primärvården förändras nu, eftersom framtiden redan är här. I och med att konferensen nu är över lämnas stafettpinnen över till Region Skåne. 

Fakta

62 seminarier och workshops

Under konferensdagarna höll 140 deltagare från hela landet 62 olika seminarier/workshops. Många av dem har gett OK till att dela med sig av sin presentation och de kommer gå att läsa på webbsidan från nästa vecka.

I panelsamtalet deltog:

Ann-Charlotte Järnström vd VästKom

Ann-Sofi Lodin regiondirektör Västra Götalandsregionen

Boel Mörck medicinsk informationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Nergårdh regeringens särskilde utredare

Jan Eriksson programchef omställningen av häslo- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Henrik Åsberg distriktsläkare Närhälsan Styrsö vårdcentral

 

I diskussionen om Digitalisering och AI - vår tids tigerbalsam deltog:

Anna Granevärn ordförande i Sveriges primärvårdsförening och primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.

Anette Åquist Falkenroth enhetschef kunskapsstaden somatik Koncernkontoret Västra Götalandsregionen
 

Nationell Primärvårdskonferens anordnas vartannat år av föreningen Sveriges Primärvårdsförening och i år har Närhälsan i Västra Götalandsregionen varit värd.

Heléne Aulin-Ivdal, 070-343 78 97
helene.aulin_ivdal@vgregion.se

Konferensens webbplats: nationellpvkonferens19.se

Följ oss i sociala medier: #framtidenärnu

 

 

Om oss

Vi utvecklar primärvård i världsklass. Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och med cirka 5 100 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland och gör skillnad för deras liv och hälsa. Närhälsans mottagningar består av vårdcentraler, rehabmottagningar, barnavårdscentraler, jourcentraler och vi finns även digitalt. Närhälsan i siffror (2018)· På vårdcentralerna genomfördes 3 100 000 besök· På rehabmottagningarna genomfördes 814 000 besök

Prenumerera

Media

Media