2018 års Östersjökvoter fastställs i Luxemburg

På måndag den 9 oktober är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Luxemburg för att tillsammans med EU:s jordbruks- och fiskeministrar bestämma om och hur mycket som får fiskas under 2018 i Östersjön av arterna ål, torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

EU:s jordbruks- och fiskeministrar kommer att på måndag fastställa vad som gäller för nästkommande års fiske i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen. Kommissionens förslag grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella Havsforskningsrådet, ICES. Beslutet fattas av rådet med kvalificerad majoritet.

Sverige representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.