Anna Johansson nyinviger hamn på Gotland

I morgon onsdag 10 maj nyinviger infrastrukturminister Anna Johansson tillsammans med Sjöfartsverkets generaldirektör Ove Eriksson, tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell, hamnchefen Mats Eriksson och Trafikvekrets regionschef Helena Sundberg den nya farleden i Klintehamn på Gotland.

Tid: 10 maj 2017 10:00 till 11:15
Plats: Hamnen i Klintehamn, Gotland

Upprustningen av Klintehamn påbörjades 2016 och innebär att 25 000 kvadratmeter stort nytt landområde anlagts samt att muddring av hamn och farled har skett. Merparten av det gods som hanteras i Klintehamn är skogs- och jordbruksprodukter som har produceras på södra Gotland. Det nya farledsdjupet blir 7,3 meter. Infrastrukturministern kommer under nyinvigen av Klintehamn att hålla tal och klippa band.

Under besöket till Gotland kommer infrastrukturministern även att besöka Gotlandsgods AB samt diskutera besöksnäringen.

Media är välkomna att delta. För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Maja Zachrisson.

Kontakt:
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson        
Telefon (växel): 08-405 10 00                              
Mobil: 070-2198164                               
maja.zachrisson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar