Arbetslivsminister Hans Karlsson skriver i Svenska Dagbladet: Vi måste värna kollektivavtalen och konflikträtten

Samma regler gäller för alla företag oavsett vilket land de kommer ifrån. Utför man arbete i Sverige har den svenska fackliga organisationen rätt att vidta stridsåtgärder för att framtvinga avtal. Detta är och kommer att vara regeringens uppfattning. Så skriver arbetslivsminister Hans Karlsson på Svenska Dagbladets debattsida i dag 17 december med anledning av dagens särskilda riksdagsdebatt om kollektivavtalens betydelse för svensk arbetsmarknad. - Fredrik Reinfeldt menar att de svenska fackförbundens rätt att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal bör begränsas. Reinfeldts ståndpunkt är mycket allvarlig och visar att moderaterna vill ha en nyordning på arbetsmarknaden som dramatiskt kommer att försämra situationen för löntagarna, skriver Hans Karlsson. - Kan vi inte hävda kollektivavtalen och konflikträtten, då får vi väldigt stora löneklyftor, gästarbetaresystem och diskriminering. Låt oss gemensamt värna vår modell och motverka moderata bakåtsträvande, avslutar Hans Karlsson sin debattartikel i dagens Svenska Dagbladet. Läs artikeln på www.regeringen.se/sb/d/1344/a/35666

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera