Demonstrationsprojekt för att testa geostaket i stadsmiljö

Regeringen har i dag gett Trafikverket i uppdrag att testa så kallade geostaket i demonstrationsprojekt i urban miljö. Trafikverket ska även utveckla relevanta befintliga forsknings- och innovationsprogram så att geostaket inkluderas.

– Regeringen vill främja utvecklingen av digitala innovationer som kan bidra till att skapa säkrare och attraktivare stadsmiljöer. Det här är ett led i att skapa ett uppkopplat transportsystem med digital infrastruktur, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Geostaket är teknisk lösning som kan möjliggöra att endast tillåtna fordon kan köras inom ett definierat geografiskt område. Lösningen skulle också kunna användas för att tekniskt begränsa hastigheten till den högsta tillåtna hastigheten, som i ett gångfartsområde kan vara 7 km/h. Därigenom skulle geostaket kunna försvåra att fordon används i terrorattacker. Geostaket kan också användas för att styra vilken drivlina i ett fordon som används, exempelvis då fordonet kör in i en miljözon.

Den 18 maj 2017 enades Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Trafikverket om att gemensamt kraftsamla kring hur digitaliseringens möjligheter kan tas tillvara på transportområdet. Trafikverket får nu regeringens uppdrag att leda arbetet.

Uppdraget ska slutredovisas till Näringsdepartementet i Trafikverkets årsredovisning för 2018.

Kontakt:
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil: 070-2198164                               
maja.zachrisson@regeringskansliet.se

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter

Prenumerera

Dokument & länkar