Elektrifierande invigning av Lindholmen Mobility Center

I morgon 3 oktober inviger närings- och innovationsminister Mikael Damberg Lindholmen Mobility Center. Under sitt invigningstal kommer näringsministern berätta om regeringens arbete för att stötta smartare transporter med mer resurseffektiva fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Under besöket i Göteborg ska han även besöka företaget Powercell Sweden AB.

Program

13.55 Invigningstal
Adress: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

15.15 Företagsbesök på Powercell Sweden AB
Adress: Ruskvädersgatan 12, Göteborg

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Daniel Ferreira.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Vad gör regeringen för att stimulera nästa generations resor och transporter?
Insatserna inom samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter har sin utgångspunkt i det transportpolitiska målet och klimatmålet inom transportsektorn och bidrar till högre trafiksäkerhet, mindre trängsel, högre kapacitet samt bättre miljö och klimat. Nya möjligheter som automatisering, digitalisering och elektrifiering är viktiga verktyg för att uppnå målen.
Mer om regeringens strategiska samverkansprogram

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar