En halv miljard till företag i Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Gävleborg

Europeiska investeringsfonden (EIF) har slutit ett tvåårigt garantiavtal med Norrlandsfonden på en halv miljard kronor. Detta innebär att det öppnas nya finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag i de fem norrlandslänen.

EIF-fonden är ett av EU:s instrument för att stötta företagande och innovationskraft i Europa. Garantiavtalet som nu slutits möjliggör för Norrlandsfonden att kunna delta ännu mer offensivt och flexibelt i finansieringen av innovativa tillväxtföretag.

– Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Detta beslut innebär också att fler företag kan satsa på att stärka sin konkurrenskraft.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar