Förlängd tid för uppdrag att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift

Regeringen har i dag på utredarens initiativ beslutat att förlänga tiden för redovisning av uppdraget att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift. Uppdraget ska nu redovisas senast 28 februari 2018 istället för 31 januari 2018.

Regeringen beslutade den 3 augusti 2017 att en utredare skulle granska den upphandling rörande förändrad it-drift hos Transportstyrelsen som hade medfört att säkerhetskänslig och av andra skäl sekretessbelagd information hade hanterats på ett sätt som strider mot svensk lag. Utredningen skulle ha redovisats den 31 januari 2018 och får nu en månads förlängning. Uppdraget ska nu redovisas den 28 februari 2018.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         

Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman.roding@regeringskansliet.se

 

 

Genvägar: 
Pressmeddelande: Regeringen ser över Transportstyrelsens arbete
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/regeringen-ser-over-transportstyrelsens-arbete/

Regeringsuppdrag: Uppdrag att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-att-granska-transportstyrelsens-upphandling-av-it-drift/

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.