Infrastrukturministern deltar på cykelkonferens

På tisdag 9 maj deltar infrastrukturminister Anna Johansson på Cykelkonferensen 2017- den nationella mötesplatsen för cykel som arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Trafikverket.

Tid: 9 maj 2017 10:15 till 11:10
Plats: Elima kongress- och konserthus i Jönköping

Regeringen lanserade i april En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. På cykelkonferensen kommer infrastrukturministern att berätta om cykelstrategin, redan beslutade uppdrag samt vägen framåt.

– Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. Cykling är ett transportslag som är bra på så många sätt. Ökad cykling bidrar till bättre folkhälsa och bättre stadsmiljöer. Cykelstrategin är ett avstamp för det fortsatta arbetet, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Kontakt:
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson        
Telefon (växel): 08-405 10 00                              
Mobil: 070-2198164                               
maja.zachrisson@regeringskansliet.se

Genvägar:
En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar