Mehmet Kaplan talar på Building day under COP21

Under torsdagen håller it-minister Mehmet Kaplan ett tal då den världsomspännande organisationen Global Alliance for Building and Construction (ABC-initiativet) lanseras i Paris under COP 21. Organisationen har till uppgift att minska bostads- och byggbranschens inverkan på den globala uppvärmningen.

30 % av all växthusgas som släpps ut kan knytas till byggnader och byggnation och risken finns att problemet kan resultera i att 50 % av all växthusgas år 2050 är relaterat till hus och byggande.

Bostads- och byggsektorn behöver minska sin klimatpåverkan och på så sätt hjälpa till med att hindra och förebygga att den globala uppvärmningen inte ökar med mer än 2 grader. Under COP21 lanseras av denna anledning ABC-initiativet som är en global världsomfattande allians mellan länder, nationella myndigheter, mellanstatliga institutioner, professionella nätverk, internationella nätverk och företag som gemensamt ska verka för att minska utsläppen från bostads- och byggsektorn.

- Det är inspirerande att vara med under detta första möte inom ramen för ABC-initiativet. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att lyckas nå målet med att den globala uppvärmningen inte stiger mer än 2 grader. För att minimera påverkan på klimatet måste vi se till att byggsektorn bygger och renoverar smart, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Arbetet med ABC-initiativet förs inom ramarna för FN:s miljöprogram (UNEP) och har tillskyndats tillsammans med bland andra Frankrike.

Länk till ABC-hemsida:
http://web.unep.org/climatechange/buildingsday

Kontakt:
Martin Kling
t.f. Pressekreterare hos Mehmet Kaplan
Tel. 072-249 44 68 
martin.kling@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är inspirerande att vara med under detta första möte inom ramen för ABC-initiativet. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att lyckas nå målet med att den globala uppvärmningen inte stiger mer än 2 grader. För att minimera påverkan på klimatet måste vi se till att byggsektorn bygger och renoverar smart.
Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister