Näringsdepartementet närvarar när ett affärsråd med Saudiarabien upprättas

En större affärsdelegation ledd av Oscar Stenström, statssekreterare i Näringsdepartementet, och Maria Rankka, VD på Stockholms Handelskammare, besöker Saudiarabien den 6-7 oktober. 

Under besöket kommer ett svenskt-saudiskt affärsråd att invigas tillsammans med Saudiarabiens nationella handelskammare. Syftet med affärsrådet är att det ska stärka affärsförbindelserna och skapa en plattform för en ökad dialog mellan företagsledare från de båda länderna. 

Under mötet kommer delegationen också att möta ministrar ansvariga för närings- och utbildningspolitik samt guvernören för Riyadh prins Faisal bin Bandar. 

Delegationen består av 27 företagsledare från bl.a. ABB, Atlas Copco, Diaverum, EF Education, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Sweco, Tetra Pak och Volvo Bus. 

Kontakt:

Emelie Schröder
Politiskt sakkunnig hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
072-559 68 37
emelie.schroder@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar