Näringsministern till Västernorrland för företagsbesök och invigning av kemianläggning

Tisdag 4 juni reser näringsminister Ibrahim Baylan till Timrå för företagsbesök på Permobil och vidare till Stockvik utanför Sundsvall. I Stockvik kommer näringsministern tillsammans med landshövding Berit Högman att besöka kemiföretaget Nouryon för invigning av företagets utökade produktionsanläggning.

Från att ha varit en del av AkzoNobels färg- och kemikoncern blev Nouryon 2018 ett renodlat kemiföretag. Nouryons nya anläggning syftar till att öka tillverkningskapaciteten av expanderbara mikrosfärer, så kallad Expancel, vilket är en viktig ingrediens i många konsumentvaror som målarfärg och vinkorkar.

- Kemi- och plastindustrin är en viktig och innovativ bransch för Sverige. Nu gäller det att framtidssäkra det framgångsrika svenska kemi- och plastklustret och attrahera investeringar i hållbar teknik och förnyelse för framtida framgångar och tillväxt. Aktörerna själva är naturligtvis de största drivarna i detta och en del av lösningen för den gröna omställningen och industriförnyelsen genom fortsatt innovation, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

I Timrå besöker Ibrahim Baylan Permobil, en global tillverkare och leverantör av högteknologiska rehablösningar, däribland elektriska rullstolar. På Permobil träffar näringsministern fackliga företrädare och företagsledningen för presentation av verksamheten och rundtur i företagets produktion och montering.

- Sverige har en tradition av bred innovationsförmåga. Permobil är ett bra exempel på kombination mellan forskning, sjukvård och entreprenörskap – när svensk innovationskraft möter samhällsutmaningar och gör livet bättre för enskilda människor, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Program för tisdag 4 juni

Kl. 09.40 Besök på Permobil
Plats: Per Uddéns väg 20, Timrå

Kl. 13.30 Invigningsceremoni och rundtur på Nouryons nya produktionsanläggning
Plats: Stockviksvägen 20, Sundsvall


För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.