Ny generaldirektör och styrelse för Jordbruksverket

Report this content

Regeringen har idag utsett Christina Nordin till ny generaldirektör för Jordbruksverket. Regeringen har också fattat beslut om att Jordbruksverket ska ledas av en styrelse samt att det ska tillsättas en överdirektör.

Christina Nordin kommer närmast från Näringsdepartementet och tillträder som generaldirektör den 16 april 2018. Hon har en bred bakgrund från bland annat internationell handel, beredskapsfrågor och näringslivsutveckling. Christina Nordin har också flera års erfarenhet av ledarskap inom staten, både från Regeringskansliet och från Jordbruksverket.

Överdirektören beräknas tillträda 1 juni 2018 och styrelsen 1 september 2018. Målet med att stärka ledningen med en styrelse och överdirektör är bland annat att säkerställa en balanserad resursfördelning mellan myndighetens verksamheter och ett effektivt genomförande av EU-stöden.

Jordbruksverket har till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en ökad livsmedelsproduktion. Myndigheten har det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och är förvaltande myndighet för Sveriges landsbygds- och fiskeprogram.

- Jag är mycket glad att Christina Nordin har tackat ja till uppdraget som generaldirektör. Med sin breda bakgrund tror jag att hon är rätt person att leda myndigheten i det fortsatta förändringsarbetet.  Jordbruksverket är en viktig samhällsaktör och har stor betydelse för Sveriges företagare. Tillsammans med styrelse och överdirektör kommer Christina Nordin att ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb med att leda en så pass komplex myndighet som Jordbruksverket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar