Peter Eriksson besöker trästaden Växjö

På onsdag den 10 maj besöker bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Växjö. En trähusfabrik får stå modell för hur stadens träbyggnadsstrategi förverkligas.

Växjös målsättning är att 50 % av all nybyggnation utförd av kommunkoncernen ska ske i trä år 2020. Redan 2015 nådde staden 44 %.

Efter en presentation av Växjö kommuns bostadsproduktion och trähusbyggande de senaste åren följer ett besök på Campus i Växjö där 248 nya studentbostäder tillsammans med en livsmedelsbutik håller på att byggas i trä. Bostäderna som byggs i fabrik lyfts sedan på plats fullt utrustade.

Bostads- och digitaliseringsministern fortsätter sedan till fabriken Villa Vida som bygger de bostadsmoduler som ska användas. På plats i fabriken invigs Växjöbostäders första studentbostadsmodul.

Invigning av bostadsmodul i trä

Tid: Onsdag den 10 maj, kl. 11.10
Plats: Villa Vida, Kvarngatan 8, Växjö

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar