Pressinbjudan: Tre ministrar deltar på Havs- och vattenforum inför FN:s Havskonferens

Under årets Havs- och vattenforum den 16 – 17 maj i Göteborg deltar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, klimat- och biståndsminister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog. De håller en pressträff om The Ocean Conference som Sverige står värd för tillsammans med Fiji i New York den 5-9 juni. Nu kraftsamlar regeringen och svenska aktörer för att kunna visa ledarskap för världen i havsfrågorna.

Havs- och vattenforum anordnas årligen i Göteborg för alla aktörer i Sverige som arbetar för en hållbar utveckling kring haven. I år präglas konferensen av ett internationellt fokus, då Sverige tillsammans med ö-nationen Fiji står som värd för FN:s havskonferens The Ocean Conference i New York i juni. Konferensen samlar ledare från hela världen och ska peka ut vilka insatser som behövs för att nå det globala mål om haven som FN-länderna antog 2015. Havskonferensen i New York är den största FN-konferens som Sverige organiserat sedan 1972.

Isabella Lövin inleder ministrarnas medverkan i Havs- och vattenforum i Göteborg med att den 16:e maj hålla ett anförande om hur konferensens tema ”från källa till hav” kan ses i globala sammanhang.

Sven-Erik Bucht avslutar konferensens första dag med ett anförande om regeringens arbete med att främja tillväxt och hållbarhet i de marina näringarna.

Karolina Skog inleder konferensens andra dag genom att leda ett samtal om hur engagemanget för havs- och vattenfrågor kan stärkas.

Under tisdagen håller ministrarna en pressträff där de berättar om Sveriges prioriteringar och arbete med Havskonferensen i New York.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Mobil 072-500 92 11
hanna.bjornfors@regeringskansliet.se

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Mobil 072-212 45 09
annika.flensburg@regeringskansliet.se

Faktaruta The Ocean Conference:

Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en unik FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid. Konferensen äger rum i New York den 5-9 juni 2017 och samlar omkring 8 000 deltagare från hela världen, allt från regeringar till företag och organisationer. Konferensen är det största FN-evenemang Sverige är med och arrangerar sedan 1972.

#SaveOurOcean
https://oceanconference.un.org/

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar