Regeringen tar ytterligare steg för att förenkla för företag i besöksnäringen

Företag inom besöksnäringen växer så det knakar. För regeringen är det angeläget att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige, för att uppnå detta är förenklingsarbetet en prioriterad verksamhet. Som ett led i det tog regeringen i dag ett beslut att ge Tillväxtverket i uppdrag att identifiera hur tiden för olika handläggningsprocesser kan förkortas.

- Många företag inom besöksnäringen är beroende av korta tidsperioder för sin försäljning, till exempel sommar- eller vintersäsong. Då kan långa handläggningstiden avgöra om man behöver vänta ytterligare ett år innan man kan sätta igång. Därför ger nu regeringen Tillväxtverket i uppdrag att se över tiden för handläggningsprocesser och undersöka hur de kan kortas och göras smidigare, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

I uppdraget till Tillväxtverket ingår det att:

  • Identifiera sådana ärendekategorier, som t ex serveringstillstånd eller bygglov för uteservering, med koppling till besöksnäringen där en maxtid eller andra åtgärder bedöms ge särskilt stor effekt för företagen.
  • Redovisa om det finns lokala eller regionala exempel på områden där maxtider med framgång tillämpas och som kan spridas mer allmänt.
  • Redovisa vilka skäl som finns både för och emot de tänkbara åtgärderna. I den redovisningen ska hänsyn tas till hur maxtider, tidsgränser eller andra åtgärder påverkar myndighetens arbete med andra processer eller ärendekategorier.
  • För de förslag som lämnas ska det även göras en kostnadsbedömning och där det är möjligt ges förslag till finansiering.

En delredovisning av uppdraget ska göras den 8 oktober 2018 och en slutredovisning senast den 15 februari 2019.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?
Regeringsuppdrag publiceras på regeringen.se efter att de har expedierats.

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Media

Media