Startskott för skoglig jubileumspresent till Finland

I morgon den 26 oktober signalerar startskottet för forskningssatsningen Tandem Forest Values, då seminariet ”Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde” inleds av H.M. Konungen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä håller ett anförande om samarbetet på skogsområdet.  

Forskningsprojektet Tandem Forest Values är en jubileumspresent från Sverige med anledning av Finlands 100-års firande i år. Presenten består av en bilateral forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell, och överlämandes av H.M. Konungen sitt statsbesök i Helsingfors i juni.

Satsningen utgörs av 12 stycken tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för projektet.

Morgondagens seminarium markerar projektets start och hålls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som är en av finansiärerna av projektet.

Tid: Torsdag den 26 oktober, kl. 13.00
Plats: Drottninggatan 95 B, Stockholm

Fakta:

Tandem Forest Values finansieras gemensamt av den svenska regeringen och de privata svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Initiativtagaren till satsningen är Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/konstverk-och-forskningsprojekt-i-100-arsgava-till-finland/

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar