Svensk kraftsamling för bättre djurskydd i EU

Statssekreterare Elisabeth Backteman har till på tisdag den 9 maj bjudit in representanter från aktörer på djurskyddsområdet till ett rundabordsamtal. Genom ett förstärkt nationellt samarbete på djurskyddsområdet ska Sveriges bidrag ges större tyngd till den EU-plattform för djurskydd som EU-kommissionen inrättade i januari.

Ett antal medlemsstater, av vilka Sverige har haft en betydande roll, har drivit frågan om en gemensam EU-plattform för djurskydd. En sådan plattform inrättades i och med EU-kommissionens beslut den 24 januari 2017. Plattformen som håller sitt första möte den 6 juni syftar till att stärka djurskyddet inom EU genom att bland annat öka utbyte av erfarenheter mellan berörda aktörer.

För ett ge tyngd åt den svenska synen och stärka det fortsatta svenska arbetet med djurskyddsfrågor inom EU tas nu initiativ till en gemensam nationell kraftsamling.

Genom ett rundabordssamtal på tisdag samlar landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman berörda aktörer inom landet i syfte att tillsammans arbeta för ett ökat djurskydd på EU-nivå.

De inbjudna kommer under mötet att få beskriva sin roll på EU-arenan och diskutera det framtida arbetet i EU-plattformen för djurskydd. Aktörerna ska själva komma med förslag på hur de kan bidra till arbetet.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar