Sverige faller fler och fler amerikaner i smaken

I dag har närings- och innovationsminister Mikael Damberg bjudit in företrädare för besöksnäringen för att diskutera hur turismen ska stärkas. Tillväxverket presenterar i dag färska siffror för sommaren 2017 (jun-aug) som visar en fortsatt positiv trend av ökade övernattningar av utländska besökare i Sverige. Sedan förra sommaren har de ökat med 3,1 procent och de amerikanska besökarna har ökat med 39 procent.

Besöksnäringen växer så att det knakar över hela Sverige och är en viktig motor för tillväxt och jobbskapande. Förra året ökade andel sysselsatta inom besöksnäringen med 6,9 procent. Besöksnäringen utgör också en allt större del av den svenska exporten. Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, ligger på 120 miljarder kronor kan till exempel jämföras med järn och stålexporten som under 2016 uppgick till 51 miljarder kronor.

För att skapa bättre förståelse för hur besöksnäringens utmaningar ser ut, och vad som behövs för att möta dem bjuder närings- och innovationsministern halvårsvis in företrädare för besöksnäringen till ett återkommande möte, Dialogforum. Temat för dagens möte är Sverigebilden samt säkerhet kring evenemang och inom besöksnäringen. De inbjudna företrädarna för besöksnäringen kommer att få berätta om sina erfarenheter och hur de ser på de utmaningar som branschen står inför. Representanter från Svenska institutet, Visit Sweden och Polismyndigheten kommer att berätta om vad de gör i dag och därefter kommer gemensamma diskussioner om prioriterade frågeställningar ta vid.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Genvägar:
Tillväxtverket: Sommarturismen 2017: Stark ökning av logiintäkter

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Näringsdepartementet på Twitter

Mikael Damberg på sociala medier
Mikael Damberg på Twitter
Mikael Damberg på Facebook

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.