Två spår blir fyra när infrastrukturministern tar spadtaget för Lund-Arlöv

Fredagen den 27 oktober tar infrastrukturminister Tomas Eneroth det första spadtaget för när järnvägen Lund-Arlöv ska byggas ut från två till fyra spår. Under sitt besök i Skåne kommer infrastrukturministern även att besöka Glimåkra åkeri i Östra Göinge.

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Järnvägsutbyggnaden är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren. En del av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Det kommer även att byggas fler och bättre passager över spåren för att öka tillgängligheten.

Tillgänglig för media
09:00 Spadtaget för Arlöv-Lund

14:15 Besök på Glimåkra åkeri

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Helena Carlsson.

Kontakt:
Helena Carlsson
Politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-450 45 80
helena.carlsson@regeringskansliet.se

 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.