Att lära av varandra – både hemma och utomlands

Olle Kjellén läser sista året på Naturbruksprogrammet på Uddetorp i Skara. Efter studenten vill han fortsätta jobba inom lantbruk eller plugga vidare och utbilda sig på högre nivå, något som han förberett sig för genom att prova på yrket både hemma i Sverige och utomlands.

Olle började terminen med att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Godegården i Järpås, en ekologisk gård där hans APL-värd Roland Höckert driver både spannmålsodling och djurhållning. Det är andra gången har är på praktik hos Roland och under sommaren arbetade han även på gården, ett sommarjobb som kom till efter hans första praktiktillfälle där. Men Olle har inte bara provat på lantbruket i Sverige. I våras fick han möjlighet att göra tre veckor av sin APL på en gård i Holland, genom skolans samarbete med EU-programmet Erasmus+.

- Det kändes som en väldigt rolig utmaning och en möjlighet att prova på något nytt. I början var det lite konstigt att flytta in hos en familj man aldrig träffat förut och börja jobba på en gård i ett annat land, men det gick väldigt fort att komma in i det och snart kändes det som att vi hade känt varandra hela livet, berättar Olle.

Flera av Olles klasskompisar valde precis som han att åka och göra praktik i Holland, men trots att de var en grupp som reste ihop så bodde alla hos varsin värdfamilj och fick arbeta på varsin gård. Olle beskriver veckorna i Holland som roliga, utmanande och framför allt ett sätt att lära sig något nytt och se hur andra jobbar.

- Jag tycker att man ska anta alla utmaningar man får, det är då man lär sig som mest. Får man möjligheten att åka utomlands och prova på något nytt så tycker jag att man ska ta den!

Nya tankar och erfarenheter
Roland Höckert som driver Godegården i Järpås har vid flera tillfällen tagit emot elever som haft APL hos honom. För hans del ser han det som ett sätt att få in nya tankar och erfarenheter till sin verksamhet.

- Det finns alltid flera sätt att lösa uppgifter på och ibland kommer eleverna med nya vinklar som jag inte tänkt på tidigare. Både jag och eleven berikas med nya erfarenheter, berättar Roland.

Även Roland har provat på att arbeta över landsgränserna och ser det som en viktig förutsättning för att vi ska fortsätta lära oss och bli bättre på det vi gör. Innan Roland började driva Godegården studerade han lantbruk i Sydafrika, en möjlighet som kom genom ett stipendie som han sökte och fick. Men att jobba internationellt var inget nytt för honom. Hans pappa hade tidigare arbetat mycket utomlands och även tagit emot praktikanter från hela världen på gården hemma i Sverige.

- Vi behöver komma ut och se andra perspektiv och berikas med nya erfarenheter. Vi har på många sätt ett bra lantbruk i Sverige men vi kan bli ännu bättre om vi kommer ut och lär oss mer av andra. Efter sin utlandsvistelse har Olle på många sätt blivit en bättre medarbetare. Man får mer att knyta upp sina kunskaper på och en bättre förståelse för det vi jobbar med.

Roland belyser också hur viktigt det är att vi fortsätter inspireras och lära oss nya saker av varandra.

 - Mitt mål är att väcka nyfikenhet till att vilja lära sig mer saker. Vi behöver fler som vill lära sig mer och vara med och utveckla branschen, avslutar Roland.

Om Erasmus+
EU-programmet Erasmus+ bidrar till internationellt utbyte för elever och studenter inom hela EU. Genom Naturbruksförvaltningens samarbete med programmet får elever på Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga möjlighet att göra delar av sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. Samarbetet gör också att personal från skolorna kan besöka APL-värdar inom EU för att knyta kontakter och säkerställa att arbetsplatserna uppfyller alla krav som ställs på en praktikplats.

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt
Sofie Bertilsson
070-0825669
sofie.bertilsson@vgregion.se

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera

Media

Media