Fjärrundervisning med robotar testas på Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Långa resor är ofta både en tidstjuv och en klimatbov. Därför testar nu Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga hur fjärrstyrda robotar kan användas i undervisningen för att både lärare och elever ska kunna vara närvarande trots att man befinner sig på en annan plats.

Roboten påminner om en mindre Segway med en iPad monterad på där personen som styr roboten syns på skärmen. Men hjälp av en liten webbkamera kan personen se omgivningen och navigera sig runt i rummet genom att styra roboten från sin dator och på så sätt vara närvarande och röra sig runt på platsen även fast man befinner sig långt därifrån.

- Det öppnar möjligheter för att lärare med specialistkunskap kan hålla lektioner på flera skolor utan att behöva resa emellan dem. Avståndet blir inget problem. Det kan även göra det möjligt att elever som fått förhinder att vara på plats ändå kan delta i undervisningen för att inte missa viktiga moment, berättar Jörgen Holmén, verksamhetsutvecklare och projektledare på Naturbruksförvaltningen.

Med hjälp av robotarna blir möjligheten till fjärrundervisning större än med traditionell videokonferensteknik. Läraren har möjlighet att röra sig runt i klassrummet och kameran är högupplöst för att göra det möjligt att exempelvis kunna läsa text på andra skärmar. Roboten är även anpassad för att klara tuffare miljöer och stå emot väder och vind, så att det ska vara möjligt att använda dem vid praktiska lektioner exempelvis i verkstaden eller på gården.

- Under hösten kommer vi testa och utvärdera hur robotarna fungerar i olika skolmiljöer och situationer, säger Jörgen.

På sikt handlar satsningen om att testa och utvärdera nya sätt att mötas på. Under hösten testas robotarna i skolmiljö och lärandesituationer men kan även ha flera användningsområden. Tekniken har tidigare använts och testats av andra utbildningsaktörer, inom vården och hos större arbetsgivare i kontorsmiljöer och förväntas skapa nya möjligheter för kommunikation på distans.

Projektet är en del i Västra Götalandsregionens gemensamma program för att minska resande och främja digitala mötessätt inom organisationen. Läs mer om satsningen här: https://www.vgregion.se/klimatvaxling

Kontakt
Jörgen Holmén
070-0852501
jorgen.holmen@vgregion.se

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera

Media

Media