Malin utvecklar framtidens praktiska mattelektioner

Mattelektionerna behöver inte alltid bestå av att sitta i skolbänken och räkna, utan kan också innehålla praktiska övningar som gör ämnet lättare och roligare. Det vill Malin Bergsten, matematiklärare på Naturbruksskolan Svenljunga, vara med och bidra till.  Malin blev en av de 20 matematiklärare från hela Sverige som förra veckan fick delta i konferensen Kleindagarna, där de nominerade lärarna tillsammans med forskare och experter fick jobba med att ta fram lektionsupplägg som ska göra matematik roligt, intressant och lättare att förstå.

För att få delta under Kleindagarna ska man ha blivit nominerad utifrån en motivering som man själv får skicka in kring varför man vill delta. Malin motiverade sitt deltagande med att hon ville lyfta frågor kring praktisk matematik som hon arbetar mycket med på Naturbruksskolan Svenljunga. Eftersom hennes elever läser naturbruksprogrammet med inriktning skog kan mattelektionerna till exempel handla om att räkna ut volymer på virke eller tankstorleken på olika fordon.

 - När eleverna ser nyttan med matematiken blir det mycket roligare, det blir någonting konkret som man kan koppla det till, säger Malin.

Under de tre dagarna i Stockholm fick Malin delta i föreläsningar och workshops och träffa andra engagerade matematiklärare och forskare. De fick även tillsammans i grupper ta fram upplägg för lektioner på olika ämnen - något som de kommer fortsätta med även efter Kleindagarna. Under hösten jobbar Malin tillsammans med en grupp från konferensen med att ta fram ett praktiskt lektionsupplägg som ska göra det lättare att förstå och använda rationella tal, tal i bråkform och negativa tal. I stora drag bygger lektionen på att eleverna får i uppgift att tvinna eller rotera två stycken rep så att det bildas en knut, eleverna byter platser med varandra och korsar repet på olika förbestämda sätt. Sedan används rationella tal, bråktal och negativa tal för att räkna ut hur de ska lösa upp knuten, det ställer även stora krav på aktiv problemlösningsförmåga.

- Jag tänkte prova lektionen på personalen först och se hur det går, skrattar Malin.

Kontakt
Sofie Bertilsson
0700-825669
sofie.bertilsson@vgregion.se

Om Naturbruksskolan Svenljunga
På Naturbruksskolan Svenljunga utbildas elever och studenter på både gymnasie- vux- och YH-nivå inom naturbruk med inriktning mot skog. På skolan finns stora arealer skog, vilthägn med vildsvin och hjort, en gedigen maskinpark och en anläggning för vilthantering. Naturbruksskolan Svenljunga är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera

Media

Media