Ökat intresse för Naturbruksprogrammet

Den 1 februari gjorde eleverna i årskurs 9 sitt första preliminära gymnasieval. De preliminära ansökningssiffrorna visar att fler har valt att söka sig till Naturbruksprogrammet på Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor i år.

Totalt har 506 ansökningar gjorts till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga. 165 av ansökningarna är förstahandssökande. Den största ökningen ser man på Naturbruksskolan Uddetorp utanför Skara, som erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk. Dit har 153 ansökningar gjorts, och 51 elever har sökt till Uddetorp som sitt förstahandsval.

-   På Naturbruksskolan Uddetorp ser vi en stor ökning av antalet förstahandssökande. Vi är glada över att intresset ökat för Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk eftersom vi vet att efterfrågan på kompetens är stor inom den gröna näringen, säger Robert Karlsson, gymnasiechef på Naturbruksförvaltningen.

Det slutgiltiga gymnasievalet görs den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan.

Preliminärt antal ansökningar till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor:
Naturbruksskolan Svenljunga: 131
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 222
Naturbruksskolan Uddetorp: 153
Totalt: 506

Prelimärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2019:
Naturbruksskolan Svenljunga: 37
Naturbruksskolan Sötåsen & Axevalla Hästcentrum*: 77
Naturbruksskolan Uddetorp: 51
Totalt: 165

* Axevalla Hästcentrum tillhör organisatoriskt Naturbruksskolan Sötåsen. På Axevalla Hästcentrum finns Naturbruksprogrammets yrkesutgångar mot hästskötare.

 

Kontakt
Robert Karlsson, gymnasiechef
070–595 51 99
robert.karlsson@vgregion.se

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera

Media

Media