Pressinbjudan: Första omgången av hovslagartävling på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

Den 15 - 16 februari anordnar för första gången hovslagarskolan på Biologiska yrkeshögskolan i Skara en öppen hovslagartävling. Tävlingen vänder sig till studenter, lärlingar och verksamma hovslagare att testa sina kunskaper. De tävlande blir utmanade i bland annat smide, skoning och hästhantering.

Det är studenterna i år två på hovslagarskolan på BYS som anordnar tävlingen. De har bjudit in deltagare från andra hovslagarskolor och även yrkesverksamma hovslagare. Det är ett fyrtiotal tävlande anmälda i de olika klasserna. En av arrangörerna är hovslagarstudenten Jaqlin Varöystrand.

- Det är jättespännande för både mig och min klass att anordna den här tävlingen, berättar hon.

Under fredagen tävlar studenter och lärlingar, du räknas som lärling från ditt första år på utbildningen och fem år framåt, och de får öva på smide och skoningsteknik. Något som är ovanligt med helgens tävling är att studenterna får sko på benpreparat.

- Vanligtvis får studenter endast smida skor under tävling eftersom de inte är redo att sko hästar under press, men vi har gjort så att man som student faktiskt får vara med och sko på benpreparat, berättar Jaqlin Varöystrand.

Lördagen bjuder på verksamma hovslagare som tar sig an smide och skoning. I finalen kämpar de fem bästa genom att smida skor, verka och sko varsin islandshäst. En bedömningspunkt i tävlingen som blivit vanligare inom hovslagartävlingar är hästhantering, då en sidodomare bedömer de tävlande i hur de hanterar hästen under skoningsprocessen. Något som ibland hamnar i glömska:

- Det är inte alltid med som en bedömningspunkt under tävlingar men vi tycker att det är jätteviktigt att det är med.

Domare under tävlingen är Aksel Vibe, norsk hovslagare som arbetar för Mustad och är med i uttagningen till det svenska hovslagarlandslaget 2019.

Hålltider fredag 15 februari:
12:30 Domargenomgång
13:00-14:00 Klass 1 - lärling
14:30-15:30 Klass 2 - lärling
16:00 Clinic med Aksel Vibe

Hålltider lördag 16 februari:
08:00 Domargenomgång
08:30-09:30 Klass 4
10:00-11:00 Klass 5
12:00-13:25 Final
14:30 Prisutdelning

Media välkomna
Media är välkomna att närvara under både fredagen och lördagen. Meddela gärna er närvaro i förväg.

Kontakt
Fredag: Gunilla Af Kleen, 070-0824330, gunilla.af.kleen@vgregion.se
Lördag: Joakim Sonnabol Carlsson, 0700-82 57 87, joakim.c.carlsson@vgregion.se

 

Om Hovslagarskolan i Skara
Hovslagarskolan i Skara har anor sedan 1700-talet och erbjuder utbildning av hög kvalitet som är utvecklad i nära samverkan med näringen. Utbildningen är treårig och efter avlagd examen kan studenterna ansöka hos jordbruksverket om godkänd behörighet för hovslagare. Hovslagarskolan är en del av Biologiska yrkeshögskolan i Skara.

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera

Media

Media