Pressinbjudan: Hearing för trädgårdsbranschen med Anders Stålhand

Den 15 bjuder Naturbruksförvaltningen in till en hearing med Anders Stålhand, som tidigare synts som trädgårdsmästare i TV4:s ”Äntligen hemma” och som chefsträdgårdsmästare på Göteborgs Botaniska trädgård. Numera arbetar Anders med att utbilda framtidens trädgårdsmästare som yrkeslärare på Naturbruksförvaltningens vuxenutbildningar och på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara.

Anders gör en spaning kring vad som kommer att påverka trädgårdsbranschen, allt från automation till nya förutsättningar för frakt och ett förändrat klimat. I en snabb samhällsutveckling krävs kunskap för att kunna möta ny konkurrens och nya utmaningar.

Hearingen hålls i Regionens hus i Skövde fredagen den 15 juni klockan 09.00-12.00.

Tider och program
09.00: Inledning. – Gunnel Marwén Kastenman, Paula Bäckman och Malin Ljungné, Naturbruksförvaltningen.

09.10: ”Hur möter vi framtida utmaningar inom trädgårdsbranschen” Anders Stålhand, Naturbruksförvaltningen.

09.45: Paneldiskussion med branschföreträdare

10.15: Workshop om framtidens kompetensbehov och projektidéer

12.00: Avslut

Gunnel Marwén Kastenman
070-0824332
gunnel.marwen.kastenman@vgregion.se

Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera