Pressinbjudan: Se resultaten av insatser för biologisk mångfald på Uddetorp

På Naturbruksskolan Uddetorp i Skara växer inte bara spannmål och grönsaker, utan också färgglada blomsterremsor där fjärilar, humlor och andra insekter stormtrivs. Nu lider växtsäsongen mot sitt slut och trots att många av remsorna fortfarande står i full blom kan man börja utvärdera resultaten av de insatser som gjorts.

- Vi behöver pollinerarna för att få bättre skördar. När vi anlägger stora, rationella odlingar är det viktigt att vi ändå ser till att vilda humlor och bin får en bra miljö att leva i, berättar Per-Erik Larsson, växtodlingslärare och verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen.

Många lantbrukare har börjat se vikten av att jobba för biologisk mångfald. Att se blomsterremsor på fält och vid vägkanter är inte längre någon ovanlig syn. Det som är unikt hos naturbruksskolorna är att man också följer upp hur insatserna fungerat. Flera gånger under sommaren har en biolog och agronom besökt Naturbruksskolorna Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga för att inventera vilka insekter som finns vid de olika blomsterarterna och var de trivts bäst. I år har man kunnat se en stor ökning av humlor och även hittat arter som rödlistats som utrotningshotade då det finns så få kvar av dem.

 - En av de slutsatser vi kunnat dra i år är att det är viktigt att ha en blandning av olika blomarter. Olika arter gynnas av olika väder och jordarter, så för att kunna erbjuda insekterna en bra miljö behöver vi satsa på att ha flera olika blomstersorter, säger Per-Erik.

Media välkomna
Media är välkomna att besöka Uddetorp för att se de insatser för biologisk mångfald som gjorts och höra mer om de resultat man kunnat se. Ring eller maila för att boka en tid.

Kontakt
Per-Erik Larsson
0700-825188
per.erik.larsson@vgregion.se

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera

Media

Media