Pressinbjudan: Träffpunkt för simulatorbaserad utbildning i Almedalen

Hur kan skolan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser? Under Almedalsveckan visar projektet Simgården upp hur man arbetar med simulatorteknik i naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen. I montern kan du prova på allt från att fälla träd och köra skördetröska till att backa med släp i de toppmoderna simulatorerna.

En tung maskin drar i snitt åtta liter diesel per arbetstimme. För att lära sig att köra yrkesmässigt behövs minst 1000 timmars träning, ofta mer. Om en del av de timmarna förläggs i en simulator sparas många liter fossilt bränsle och utsläpp av växthusgaser.

- Teknikutvecklingen i samhället går fort och vår satsning på simulatorbaserad utbildning är vårt bidrag till den. Vår ambition är att vara en förebild för digital teknik i skolan, säger Jörgen Holmen, projektledare för Simgården.

Tid och plats
Almedalen, Holmen H622
Måndag 2 juni: 10:00 - 16:00
Tisdag 3 juni: 10:00 - 16:00
Onsdag 4 juni: 10:00 - 15:00

Kontakt
Sofie Bertilsson
070-0825669
sofie.bertilsson@vgregion.se

 

Om innovationsprojektet Simgården – testmiljö för simuleringsteknik
Projektet Simgården startade 2015 med målet att främja utvecklingen av digital teknik i skolan. Sedan dess har en hel del hänt. Simulatorteknik från olika leverantörer har testats och utvecklats i samverkan med lärare och elever på naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen. Simulatorer har köpts in till alla tre skolorna och simulatorcenter har byggts upp som nu används i undervisningen av körteknik. Satsningen gör det möjligt att förlägga en del av utbildningen i simulatorer och göra en insats för miljön.

Varför simulatorer?
Att använda simulatorer har många fördelar. Lantbruks- och skogsmaskiner är dyra i både inköp och drift och för att lära sig att köra dem krävs en lärare som kan vara med och instruera eleven. Det är därför en utmaning att erbjuda eleverna tillräckligt med körträning för att förbereda dem för sitt framtida yrke. Vid simulatorbaserad undervisning kan läraren instruera flera elever samtidigt och det finns ingen risk för skador på varken personer, maskiner eller omgivningar.

Simulatorer kan inte fullt ut ersätta körträningen i verkliga maskiner, men fungerar som ett bra komplement och bidrar till att utbildningen blir mer miljövänlig. Simulatorerna drivs av el och genom att förlägga delar av undervisningen i dem kan många liter diesel sparas. Den moderna tekniken tar också bort det faktum att naturbruksutbildningar till stor del är beroende av väder och vind – i en virtuell värld kan elever träna på både skörd och sådd året om!

Taggar:

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera

Media

Media