Skördefest på Valboskolan i Färgelanda

Projektet Skolträdgårdar handlar om att ge barn och ungdomar en chans att tidigt upptäcka glädjen i att odla och samtidigt förstå vinsterna med hållbar utveckling och biologisk mångfald. Valboskolan i Färgelanda är en av skolorna som deltagit i projektet och torsdagen den 26 oktober kl 08.00-10-40 är det dags för skördefest. Både elever och personal deltar och firar att det nu blivit dags att skörda de grödor som de sådde i våras. Eleverna börjar med att skörda grönsakerna för att sedan laga mat och servera rätter av grönsakerna som de själva odlat.

Om projektet

Projektet startade under våren 2017 och är en samverkan mellan kommunala grundskolor och Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.
– Tanken är att skolträdgården ska vara en plats för lärande, skapande och glädje – samt öka skolungdomars intresse och förståelse för självförsörjning och lokal produktion av livsmedel, berättar Paula Bäckman, verksamhetsutvecklare på Naturbruksförvaltningen.

I dagsläget är tre skolor i Västra Götalandsregionen involverade i projektet: Varnhems förskola och skola, Tärnanskolan i Vänersborg och Sylteskolan i Trollhättan. På skolorna har odlingar anlagts av personal, barn och elever och som stöd i arbetet finns trädgårdsmästare anställda av Naturbruksförvaltningen. Under projektets gång får lärarna även stöd i form av kunskap och inspiration från Botaniska trädgården. Aktiviteterna i skolträdgårdarna kan på ett utmärkt sätt implementeras som en del av grundskolans arbete med hållbar utveckling.

Media välkomna

Media är välkomna att närvara, anmäl gärna intresse till Sofie Bertilsson på 070-0825669 eller sofie.bertilsson@vgregion.se.

Sofie Bertilsson
Presskontakt
070-0825669
sofie.bertilsson@vgregion.se

Pär Allvin
Rektor Valboskolan
0528-567 260

par.allvin@fargelanda.se

Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fem platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Axevalla Hästcentrum samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen.

Prenumerera