Bara smulor till klimat och miljö i årets budget

Höstens budget innehåller som redan meddelats flera positiva besked för miljön, bland annat fortsatt satsning på arbetet för en giftfri vardag och skatterabatt för viss egenproducerad förnybar el. Samtidigt finns det ingenting i budgeten som visar att regeringen tar klimatförändringen på allvar. Av det reformutrymmet på 24 miljarder satsas bara 350 miljoner på miljö och klimat.

- Omkring en procent av reformutrymmet läggs på ökad miljöbudget. Ökningen i sig är positiv men svarar inte på något sätt mot de miljöutmaningar som vi och kommande generationer står inför. När regeringen dessutom beräknar sänkta anslag kommande år säger det rätt mycket om hur den ser på miljöfrågan. Minst en procent av statens utgifter borde gå till miljöbudgeten, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringen återställer en stor del av fjolårets sänkning på havsmiljön och det så kallade LOVA-bidraget till lokala vattenvårdssatsningar finns kvar. I regeringens fokus på en giftfri vardag får även Livsmedelsverket och Konsumentverket förstärkningar.  På transportområdet minskar investeringarna i järnvägen rejält nästa år.  Det som regeringen själv kallar för miljöbilspaketet innehåller inga omvälvande nyheter. Den förväntade satsningen på bonus malus, det system som bland annat Frankrike har där de törstiga bilarna betalar en bonus till de mer bensinsnåla, uteblev.

Det allvarliga är att regeringen totalt missar att sy ihop jobbpolitiken med den nödvändiga miljöomställningen. Andra länder som t ex Danmark och Frankrike lägger nu stora program för att investera i grön teknik och miljöomställning. Sverige inrättar en grön investeringsfond där staten lägger enbart 350 miljoner kronor – det är pinsamt. Regeringen tycks inte förstå att vi står inför en gigantisk samhällsomställning. Om några dagar kommer FN:s klimatpanel IPCC med världens främsta klimatforskare till Stockholm för att visa att vi snabbt behöver bli fossilbränslefria för att klara de globala utmaningarna – denna insikt är årets budget totalt befriad ifrån, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28


Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar