Bina vinnare när domstol sätter stopp för farligt bekämpningsmedel

Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för användning av ett förbjudet bekämpningsmedel på svenska åkrar. Naturskyddsföreningen välkomnar beskedet som innebär att både bin och människor nu skyddas från det farliga bekämpningsmedlet. 

Strax innan jul beslöt Kemikalieinspektionen att ge dispens för användande av ett förbjudet bekämpningsmedel för användning på svenska åkrar. Detta efter en ansökan från de svenska sockerbetsodlarna (Svenska Betodlarna). Bekämpningsmedlet innehåller en av EU förbjuden neonikotinoid som misstänks vara en starkt bidragande orsak till de senaste årens massdöd av vilda bin och insekter.

Naturskyddsföreningen och Biodlarna överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen. Efter att först tillfälligt ha stoppat dispensen i slutet av februari landade nu domstolen i att helt dra tillbaka den dispens som Kemikalieinspektionen godkänt.

– Vi är idag glada över att mark-och miljödomstolen delar vår bedömning att den förbjudna neonikotinoiden Imidakloprid inte ska användas på åkrarna. Vi har lagar och regler som ska skydda oss och miljön från farliga ämnen och då kan vi inte ge stora undantag när alternativ finns, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. 

Domstolen hänvisar bland annat till att om denna dispens skulle medges så vore det i strid med såväl försiktighetsprincipen som den EU-lagstiftning som ska skydda människor och miljön från skadliga bekämpningsmedel. 

– Imidakloprid är förbjudet för all utomhusanvändning efter en lång och gedigen process i EU. De skadliga effekterna på bin och andra pollinerare är helt enkelt för stora. Vi har en svår situation idag för bin och andra insekter och vi måste göra vad vi kan för att skydda dem från ytterligare skador, säger Karin Lexén.

Sockerbetsodlarna, som tillsammans med Kemikalieinspektionen stod på andra sidan i ärendet, har efter det tillfälliga stoppet av dispensen tagit in fröer behandlade med bekämpningsmedel som är godkända. 

Presskontakt:
Lisa Persson
Presskommunikatör 
070-916 41 79
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se

 

Följ striden om neonikotinoiderna här:
http://www.sverigesnatur.org/amnen/neonikotinoider/

Läs om Naturskyddsföreningens arbete för att rädda bina här:
www.räddabina.nu

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, miljögifter, hav, sjöar och vattendrag samt jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för en hållbar konsumtion.Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans gör vi skillnad.Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00 www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är idag glada över att mark-och miljödomstolen delar vår bedömning att den förbjudna neonikotinoiden Imidakloprid inte ska användas på åkrarna.
Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare