De får Naturskyddsföreningens Skogspris 2019

Naturskyddsföreningens skogspris 2019 går till Cecilia Lundin och Täby kommun. Cecilia Lundin har genom mångårigt arbete i Täby kommun på ett utomordentligt sätt utvecklat vård och skötsel av kommunens tätortsnära skogar och öppna landskap. Naturskyddsföreningen vill med Skogspriset särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och skogens sociala värden. Priset delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad. 

Cecilia Lundin har initierat nyskapande projekt, såsom anläggning av ädellövskog, och samverkat i konstruktiv anda med lokalföreningar såsom Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Hembygdsföreningen. Genom välstrukturerade planer för naturparker, kulturmiljö och fornvård har Cecilias arbete för Täby kommun givit naturen inte bara ett bättre skydd utan även ökade biologiska och sociala värden. Arbetet har väckt stort intresse och inspirerat kommuner på flera andra håll.

”Det känns roligt att få uppmärksamma Cecilia Lundins och Täby kommuns viktiga insatser för skogens biologiska mångfald. När skogspolitiken inte räcker till är enskilda initiativ som gör skillnad oerhört viktiga”, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturskyddsföreningens skogspris är till för att ska belöna och uppmuntra markägare och andra förebilder att berätta om miljö- och naturvårdsinsatser och inspirera andra att göra samma sak. Skogspriset 2019 består av ett konstföremål gjord av Kenneth Derlow. Prisföremålet föreställer en räv, fångad mitt i språnget. Mottagaren av Naturskyddsföreningens Skogspris 2019 får också ett diplom med juryns motivering.

Juryn för Skogspriset 2019:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Martin Emtenäs, styrelseledamot Naturskyddsföreningen
Per Simonsson, doktor i naturvårdsbiologi
Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog, Naturskyddsföreningen
Lotta Silfver, styrelseledamot Naturskyddsföreningen

Bilagor:
Bild på Cecilia Lundin, vinnare av Skogspriset 2019
Bilder på Skogspriset 2019.

Kontakt:
Cecilia Lundin, vinnare av Skogspriset 2019: 08-55 55 95 37
Presskontakt Naturskyddsföreningen: Anna Havula, press- och PR-chef, 070 870 37 00, anna.havula@naturskyddsforeningen.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar